Algemene Voorwaarden
www.Glas-Graveren.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.Glas-Graveren.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Persoonlijke Gravures.
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Persoonlijke Gravures is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Persoonlijke Gravures

 

Eigen logo's of afbeeldingen:

Bij het aanleveren van eigen logo's of afbeeldingen zijn wij van Persoonlijke gravures niet verantwoordelijk voor evt. copyright op de afbeeldingen en logo's.
De koper is zelf aansprakelijk voor de opdracht die gegeven wordt.

Niet nakomen van betaling:

Indien een bestelling geplaatst is zal het volledige bedrag incl. verzendkosten aan u worden doorgegeven.
Het is mogelijk om in termijnen te betalen maar de bestelling zal pas verstuurd worden zodra het gehele bedrag is ontvangen.
Indien u niks meer van u laat horen zal u bestelling of ontwerp na maximaal 6 weken vernietigd worden.
Indien u al een aanbetaling heeft gedaan zal deze gezien worden als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

 

Indien er een betaling achteraf zal plaats vinden zullen wij een factuur met u bestelling mee sturen.
Deze factuur dient binnen 14 dagen geheel te worden voldaan.
Na 14 dagen zal een herinnering verstuurd worden.
Indien er na de 1e herinnering na 7 dagen nog geen betaling is ontvangen zullen wij € 9,95 administratie kosten extra in rekening brengen.

Zelf aangeleverde materialen zijn na ontvangst eigendom van PeVeReCa / Glas-Graveren.nl tot de gehele betaling is gedaan.


Herroepingsrecht :

Op alle persoonlijke ontwerpen voor bedrukkingen en gravures vervalt het herroepingsrecht.
Wij hebben alleen op de standaard producten die uit voorraad geleverd worden het herroepingsrecht van 14 dagen.

Garantie:

Op bedrukte textiel geven wij een week garantie vanaf de lever datum.
Wij van Persoonlijke gravures zijn niet aansprakelijk voor verkeerde behandeling van de bedrukte textiel.
Bedrukte textiel mag nooit heter dan 60 graden gewassen worden.
De textiel dient binnenste buiten gewassen te worden.
Er mag geen wasverzachter gebruikt worden.
De droger raden wij af.

 

Nadat u bedrukkingen of gravures gemaakt zijn is het niet meer mogelijk om de maat of kleur aan te passen.


Nadat de beschadigde bestelling terug is bij ons zullen wij bekijken hoe de evt. schade is ontstaan en of wij dit kunnen herstellen.

Wij behouden ten aller tijde het recht een opdracht te weigeren zonder hier een opgave van rede voor te geven.


Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Glas-Graveren.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Glas-Graveren.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Glas-Graveren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Glas-Graveren.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op 04-04-2017

Maak jouw eigen website met JouwWeb